Izmene Pravilnika o popunjavanju deklaracija

U novoj verziji programa izvršena su prilagođavanja izmenama Pravilnika o popunjavanju carinskih deklaracija.

U JCI su u rubrici 54 uvedena dva nova polja – Naziv i adresa firme podnosioca i Odgovorno lice u pravnom licu, a u DCV je u rubrici 10 uvedeno polje Funkcija podnosioca. Ovi podaci se samo štampaju, a ne šalju se elektronski Carini.

Od 2. oktobra manje izmene u NCTS-u

U ponedeljak, 2. oktobra u 8 časova, dolazi do manjih izmena u sistemu elektronske razmene NCTS poruka. Ove izmene su uglavnom tehničke prirode i neće odviše uticati na uobičajeni rad.

Od izmena izdvajamo:

  • Sasvim je uklonjeno upisivanje podataka o osetljivoj robi (rubrika 31)
  • Biće tehnički omogućen upis i 11-cifrenih brojeva TIR karneta
  • Za deklaracije tipa T2 i T- biće obavezan upis bar jedne tranzitne carinarnice (rubrika 51)

Napominjemo i da će Uprava carina istovremeno u svom sistemu početi da koristi novi hardver za elektronsku razmenu, pa postoji mogućnost da će u to vreme doći do kratkog prekida u razmeni NCTS poruka.