Trgovinski sporazum sa Kinom

Trgovinski sporazum između R. Srbije i NR Kine, koji stupa na snagu 1. jula, podrazumeva carinske olakšice za više hiljada vrsta robe, odnosno za najveći deo tarifnih stavova Carinske tarife.

Propisana dinamika sniženja dažbina varira od trenutnog sniženja na nulu do 15-godišnjeg postepenog snižavanja dažbina do nule. U uvozne dažbine koje se snižavaju spada ne samo carina, već i poljoprivredna dažbina (prelevman), kao i sezonska carina.

Elšped će za svoje korisnike blagovremeno pripremiti sve potrebne izmene u programu, kako bi od prvog dana važenja trgovinskog sporazuma uvozne dažbine za robu sa poreklom iz NR Kine bile pravilno obračunavane u skladu sa definisanom dinamikom sniženja, a roba ispravno deklarisana.

Upisivanje broja priložene isprave iz e-Pisarnice

Uprava carina Srbije je objavila uputstvo o načinu upisivanja broja priložene isprave koja je izdata sa e-Pisarnice, u slučajevima kada dužina tog broja prelazi 30 znakova.

Prema uputstvu, u takvim slučajevima treba u rubrici 44 u kolonu Dodatne informacije upisivati prvih 9 znakova, zatim razmak i zatim godinu. Ovo zapravo predstavlja prvih 14 znakova (9+1+4) broja dokumenta sa e-Pisarnice.

Na primer, ako je broj dokumenta 000123456 2024 14842 009 000 000 001, u Dodatne informacije treba upisati samo 000123456 2024.

Objašnjenje Uprave carina možete pročitati ovde.

Faza 5 NCTS-a u Srbiji

Uprava carina Srbije je za kraj septembra najavila početak tzv. Faze 5 NCTS-a.

Najznačajnije novine Faze 5 su:

  • Obavezno tarifiranje robe i u redovnom i u pojednostavljenom postupku, na 6 cifara, a za akciznu robu na 10 odnosno 12 cifara
  • Kompleksnija struktura tranzitne deklaracije, uz uvođenje tzv. kućnih pošiljki kao najnižeg nivoa ugovora o prevozu
  • Novi tipovi elektronskih poruka, npr. poruka o naknadnoj naplati duga, poruka o incidentu tokom tranzita, itd.

S početkom Faze 5, istovremeno će prestati da se koristi dosadašnja Faza 4, bez prelaznog perioda.

Elšped za svoje korisnike već priprema sve što je potrebno za blagovremeno ispunjenje softverskih i drugih zahteva Faze 5 za ovaj nagli prelazak čiji je krajnji rok, na evropskom nivou, 1. decembar.