Ukida se razmena preko dial-upa

Od Uprave carina smo obavešteni da će od 1. aprila 2015. biti onemogućena elektronska razmena putem dial-upa.

Od tog datuma, elektronska razmena sa Carinom će biti moguća jedino preko interneta.

Da biste prešli na razmenu preko interneta, potrebno je da:

  • imate instaliran novi Elšped,
  • pribavite kvalifikovani elektronski sertifikat,
  • obavite postupak prelaska na ovaj način podnošenja.

Omogućeno slanje MRN-a u prethodnom dokumentu

Omogućeno je slanje MRN broja u prethodnom dokumentu JCI i sažete deklaracije.
U ovim slučajevima treba popuniti polja MRN i Redni broj naimenovanja.

Iz tehničkih razloga, slanje MRN-a nije moguće izvesti dial-upom, već samo razmenom preko interneta.

Novi izgled sajta

U skladu s novim vizuelnim identitetom, osvežili smo izgled našeg sajta.

Ovde ćete moći da nađete najnovije važne informacije o našem softveru, carinskim procedurama i najavama eventualnih sistemskih izmena.

Elšped