Barkod s podacima deklaracije

U novoj verziji modula Carina omogućena je štampa barkoda sa podacima iz JCI odnosno sažete deklaracije.

Carinski službenici na nekim ispostavama mogu da očitaju ovaj barkod čitačem i tako sebi ubrzaju učitavanje podataka deklaracije iz carinskog sistema.

Štampa barkoda obavlja se iz prozora za štampu JCI (odnosno sažete deklaracije), odabirom opcije Barkod.