Izmene u tranzitu železničkim transportom

Uprava carina je najavila da će, usled ukidanja oslobođenja od obaveze polaganja garancije u železničkom transportu po novom Carinskom zakonu, od ponedeljka, 17. juna, doći do sledećih izmena u NCTS-u:

  • vrsta deklaracije NTCIM se ukida, a za železnički transport će se koristiti samo NT;
  • obavezno je polaganje garancije, a šifra garancije 6 se više ne može koristiti;
  • kao unutrašnja vrsta saobraćaja za železnički transport (rubrika 26) upisuje se 20;
  • oznaka CIM dokumenta se umesto pod šifrom 720 upisuje pod šifrom ZZZ.

Zvanični raspis možete pročitati ovde.

Izmene u Carinskoj tarifi

Od 1. juna na snazi su brojne izmene u Carinskoj tarifi koje se najviše tiču novih uvoznih kvota za robu iz Turske.

Takođe, tog dana otvorene su dve nove carinske ispostave, dok je sa radom prestala carinska ispostava Aerodrom Niš.

Ove izmene su dostupne korisnicima našeg programskog paketa.

Izmene Pravilnika o popunjavanju deklaracija

U novoj verziji programa izvršena su prilagođavanja izmenama Pravilnika o popunjavanju carinskih deklaracija.

U JCI su u rubrici 54 uvedena dva nova polja – Naziv i adresa firme podnosioca i Odgovorno lice u pravnom licu, a u DCV je u rubrici 10 uvedeno polje Funkcija podnosioca. Ovi podaci se samo štampaju, a ne šalju se elektronski Carini.