Primena trgovinskog sporazuma sa UK

U četvrtak, 20. maja počela je privremena primena trgovinskog sporazuma između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva. Iako on još nije ratifikovan u parlamentu, osnov za njegovu primenu je nova Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife.

Trgovinske mere za UK se u najvećem poklapaju sa merama za robu poreklom iz EU, a Elšped je za svoje korisnike blagovremeno pripremio sve potrebne softverske izmene.

Zvanični akt Uprave carina možete pročitati ovde.

Izmenjen način upisa faktura u rubriku 44 JCI

Uprava carina Srbije je uvela manje izmene u načinu upisivanja fakturnih dokumenata u rubriku 44 JCI.

U deklaracijama podnetim počev od 29. decembra, za svaku fakturu koja se prilaže uz JCI biće obavezno upisivanje njenog broja u rubrici 44.
Dosadašnja mogućnost upisivanja reči „specifikacija”, kao ni upisivanja više brojeva faktura pod jednom stavkom, više neće biti dozvoljena.

Zvanični dopis možete pročitati ovde.

Izmene u NCTS-u

Od 15. jula primenjuju se manje izmene u NCTS-u.

Najveća novina je uvođenje mogućnosti tranzita između dve tačke u Srbiji uz prolazak kroz drugu zemlju. Ovo se ostvaruje deklaracijom tipa T1 te određivanjem tranzitnih carinarnica (rubrika 51) od kojih je bar jedna u Srbiji, naravno uz prilaganje odgovarajuće garancije za zajednički tranzit.