Izmenjen način upisa faktura u rubriku 44 JCI

Uprava carina Srbije je uvela manje izmene u načinu upisivanja fakturnih dokumenata u rubriku 44 JCI.

U deklaracijama podnetim počev od 29. decembra, za svaku fakturu koja se prilaže uz JCI biće obavezno upisivanje njenog broja u rubrici 44.
Dosadašnja mogućnost upisivanja reči „specifikacija”, kao ni upisivanja više brojeva faktura pod jednom stavkom, više neće biti dozvoljena.

Zvanični dopis možete pročitati ovde.

Izmene u NCTS-u

Od 15. jula primenjuju se manje izmene u NCTS-u.

Najveća novina je uvođenje mogućnosti tranzita između dve tačke u Srbiji uz prolazak kroz drugu zemlju. Ovo se ostvaruje deklaracijom tipa T1 te određivanjem tranzitnih carinarnica (rubrika 51) od kojih je bar jedna u Srbiji, naravno uz prilaganje odgovarajuće garancije za zajednički tranzit.

Izmene akciznih iznosa

Dugo najavljivane izmene u iznosima akciza počele su da važe 1. jula. Novi iznosi su prilagođeni prema stopi inflacije za prethodnu godinu.

Takođe su 2. jula stupile na snagu manje izmene u tarifnom broju 8701, a koje su najavljene još u februaru ove godine.