Migrirani CIS od 23. oktobra

Uprava prihoda i carina Crne Gore najavila je početak primene izmena u sistemu carinjenja za ponedeljak, 23. oktobar.
S početkom podnošenja deklaracija u tzv. „migrirani CIS‟, više neće biti moguće podnošenje u sadašnji sistem. Izuzetak su tranzitne deklaracije koje će se i dalje podnositi u sadašnji sistem, sve do početka obavezne primene NCTS-a.

U novom sistemu doći će do izmena u brojnim šifarnicima, npr. vrste deklaracije, zemlje, valute, itd. kao i u načinu popunjavanja pojedinih rubrika.

Elšped je pripremio sve potrebne izmene u programu kako bi prelazak na novi sistem carinjenja bio što lakši i efikasniji.