Izmene u tranzitu železničkim transportom

Uprava carina je najavila da će, usled ukidanja oslobođenja od obaveze polaganja garancije u železničkom transportu po novom Carinskom zakonu, od ponedeljka, 17. juna, doći do sledećih izmena u NCTS-u:

  • vrsta deklaracije NTCIM se ukida, a za železnički transport će se koristiti samo NT;
  • obavezno je polaganje garancije, a šifra garancije 6 se više ne može koristiti;
  • kao unutrašnja vrsta saobraćaja za železnički transport (rubrika 26) upisuje se 20;
  • oznaka CIM dokumenta se umesto pod šifrom 720 upisuje pod šifrom ZZZ.

Zvanični raspis možete pročitati ovde.

Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, održanoj 13. i 14. juna u Londonu, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.

Skupštini je prisustvovalo oko 25 nama srodnih kompanija i udruženja iz čitave Evrope. Na skupu su gostovali visoki predstavnici Uprave carina Ujedinjenog Kraljevstva koji su predstavili svoj novi sistem elektronske razmene deklaracija – CDS, kao i svoja očekivanja u pogledu izmena koje će nastati nakon predstojećeg Brexita.

Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, njihov dosadašnji napredak vezan za jednovremeno podnošenje carinske dokumentacije predstavio je šef sektora za Single Window, g. Zahuani Sadaui.
Posebnu pažnju privuklo je izlaganje šefice DG TAXUD projekta za AES i NCTS, gđe Kanto Petri, koja nas je upoznala sa tehničkim i drugim novinama koje se u automatizovanim sistemima izvoza i tranzita očekuju u čitavoj Evropi, pa tako i kod nas, u narednih nekoliko godina.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, zahvaljujući čemu smo konstantno u toku sa evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.

Izmene u Carinskoj tarifi

Od 1. juna na snazi su brojne izmene u Carinskoj tarifi koje se najviše tiču novih uvoznih kvota za robu iz Turske.

Takođe, tog dana otvorene su dve nove carinske ispostave, dok je sa radom prestala carinska ispostava Aerodrom Niš.

Ove izmene su dostupne korisnicima našeg programskog paketa.