Primena Zakona o porezu na kafu

Stupio je na snagu Zakon o porezu na kafu pri uvozu, i uvedena je nova šifra dažbine: 90.

Međutim, pošto CIS još uvek nije informatički implementirao ovu šifru, Uprava carina Crne Gore objavila je uputstvo za primenu ovog zakona koje možete pročitati ovde.