Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao jubilarnoj, dvadesetoj godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, održanoj 14. i 15. septembra u Pizi, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.

Skupštini je prisustvovalo oko 25 nama srodnih kompanija i udruženja iz čitave Evrope. Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, o uvođenju nove faze tzv. sistema kontrole uvoza (ICS-2) izlagali su nadležni operativci iz ove oblasti, a o napretku u uvođenju faze 5 NCTS-a i faze 2 AES-a govorili su gđa Kanto Petri, vođa projekta Transevropskih sistema, i g. Dijego Papaldo, šef jedinice za postupke i planiranje.

Ipak, u fokusu konferencije bila je najava Evropske komisije o sveobuhvatnoj reformi carinskih sistema i procedura. Ova reforma u narednim decenijama predviđa uvođenje jedinstvenog carinskog tela na nivou Evropske unije, kao i osnivanje evropskog informacionog centra. O uticaju ove reforme na poslovne procese govorio je g. Jef Bastajns iz Evropskog udruženja dostavljača ekspresnih pošiljki., kao i g. Masimo de Gregorio, predsednik Evropske konfederacije špeditera.

Ove teme su izazvale ogromno interesovanje najviših predstavnika italijanske Agencije carina i monopola, koji su prisustvovali u velikom broju i izneli svoja viđenja najavljene reforme carinskih sistema EU.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, zahvaljujući čemu smo konstantno u toku sa evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.

Početak delimične automatizacije uvoza i izvoza

Uprava carina Srbije je otpočela sa primenom tzv. delimične automatizacije uvoza i izvoza.

Elšped učestvuje u pilot projektu ovog sistema koji je trenutno aktivan samo u carinarnici Beograd. Naše rešenje podržava sve softverske zahteve i funkcionalnosti novog sistema koji ima za cilj ubrzanje i olakšanje poslovanja i za špeditere i za Carinu.

Uprava carina planira fazno ali rapidno aktiviranje novog sistema širom Srbije, a stari sistem podnošenja će biti paralelno u funkciji, sve dok velika većina korisnika ne pređe na korišćenje novog.

Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, održanoj 22. i 23. septembra u Segoviji, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.

Skupštini je prisustvovalo više od 20 nama srodnih kompanija iz čitave Evrope. Na skupu su gostovali predstavnici IT odeljenja Uprave prihoda Španije koji su predstavili svoje uspehe u razvoju aplikacija za AES i NCTS, zahvaljujući kojima je Španija nedavno postala druga država u Evropi (posle Nemačke) koja je otpočela s operativnom primenom automatizovanog izvoza (AES).

Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, izlagale su gđa Sofi de Koster, zamenica šefa Sektora za planiranje implementacije Carinskog kodeksa EU, kao i vođa projekta Transevropskih sistema, gđa Kanto Petri. One su nas upoznale sa tekućom dinamikom uvođenja novih carinskih sistema (AES-P1, NCTS-P5, ICS-2), ali su na skupu i upoznate sa operativnim potrebama članica našeg udruženja.
Na skupu je izlagao i šef odeljenja Carinskih sistema EU, g. Kris Dejong, koji je predvodio raspravu o predlogu nezavisne grupe stručnjaka za reformu carinskih procedura EU.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, čime smo konstantno u toku sa aktuelnim evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.

Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.
Skupštini je prisustvovalo oko 40 nama srodnih kompanija iz cele Evrope, a usled ograničenja uzrokovanih pandemijom, skupština je i ovaj put, kao i prošle godine, održana u nekoliko onlajn sesija tokom prethodne dve sedmice.

Između ostalog, na ovim sastancima su pojedine članice ETN iz Evropske unije izložile svoja dosadašnja iskustva u prilagođavanju i testiranju svojih softverskih rešenja u sklopu uvođenja novih verzija evropskih carinskih sistema NCTS i ICS2.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, čime smo konstantno u toku sa aktuelnim evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.