AES i novi NCTS stižu krajem 2023.

Generalni direktorat carinske unije EU je prošle sedmice jednoglasno usvojio tehničke specifikacije za novu fazu automatizovanog tranzitnog sistema (NCTS) i automatizovanog izvoznog sistema (AES).

U sistemu NCTS uvode se bitne izmene u strukturi podataka, uz novi postupak „tranzit nakon izvoza“. AES će biti sasvim novi sistem u carinama Crne Gore i Srbije, dok će u Crnoj Gori prvi put biti uveden i NCTS. Širom Evrope je za ova dva sistema planiran simultani početak rada, i to sa krajnjim rokom u decembru 2023. godine.

Elšped će za svoje korisnike, kao i uvek, pravovremeno pripremiti sve potrebne izmene kako bi prelazak na ove nove, obavezne tehnologije bio što lakši i efikasniji.

Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, održanoj 13. i 14. juna u Londonu, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.

Skupštini je prisustvovalo oko 25 nama srodnih kompanija i udruženja iz čitave Evrope. Na skupu su gostovali visoki predstavnici Uprave carina Ujedinjenog Kraljevstva koji su predstavili svoj novi sistem elektronske razmene deklaracija – CDS, kao i svoja očekivanja u pogledu izmena koje će nastati nakon predstojećeg Brexita.

Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, njihov dosadašnji napredak vezan za jednovremeno podnošenje carinske dokumentacije predstavio je šef sektora za Single Window, g. Zahuani Sadaui.
Posebnu pažnju privuklo je izlaganje šefice DG TAXUD projekta za AES i NCTS, gđe Kanto Petri, koja nas je upoznala sa tehničkim i drugim novinama koje se u automatizovanim sistemima izvoza i tranzita očekuju u čitavoj Evropi, pa tako i kod nas, u narednih nekoliko godina.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, zahvaljujući čemu smo konstantno u toku sa evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.

Bili smo domaćini godišnje skupštine EurTradeNeta

Elšped je imao čast da bude domaćin ovogodišnjeg, petnaestog po redu skupa EurTradeNetareprezentativnog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga pred Evropskom komisijom. Skup je održan 31. maja i 1. juna u beogradskom luksuznom hotelu Metropol Palace, uz prisustvo rekordnog broja nama srodnih firmi iz Evrope i šire, kao i brojnih carinskih zvaničnika iz više evropskih zemalja. Prisustvovala su ukupno 44 predstavnika iz 28 kompanija i visoki carinski predstavnici iz pet država, a počasni stručni gost bio je g. Frank Jansens, bivši visoki funkcioner Carinskog direktorata Evropske komisije.

Godišnji skup ETNNa skupu je, između ostalog, bilo reči o važnim tekućim temama, tj. o prilagođavanju novom carinskom zakoniku EU (UCC), o sličnostima i razlikama u primeni instituta Ovlašćenog privrednog subjekta u različitim zemljama, zatim o uvođenju novog sistema za kontrolu uvoza (ICS-2), kao i o aspektima Bregzita. Diskutovalo se o sistemu jedinstvenog podnošenja carinske dokumentacije (single window), a zapaženo je bilo i stručno izlaganje o potencijalnoj primeni blockchain tehnologije u carinskim postupcima.

Visoki predstavnici carinskih službi iz Srbije, Crne Gore, Češke Republike, Bugarske i Makedonije izneli su, uz dijalog sa Elšpedom, odnosno sa predstavnicima kompanija iz svojih zemalja, planove razvoja tehnologija u svojim informacionim sistemima, dok su predstavnici Pošte Slovenije predstavili svoja dostignuća u tehničkoj saradnji sa slovenačkom carinom.

Ispred carinskih službi svojih država, na skupu su izlagali:

  • g. Ivan Dimitrov, direktor Direkcije informacionih sistema i analitike, i g. Koljo Kolev, šef IT odseka Carinske agencije Bugarske,
  • g. Milan Martinović, pomoćnik direktora za CIS Uprave carina Crne Gore,
  • g. Jaroslav Ile, direktor Upravne službe Carinske uprave Češke Republike,
  • gđa Slavica Kutirov, direktorka Sektora za IKT Carinske uprave Makedonije,
  • g. Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina Srbije.

Godišnji skup ETNNašim gostima smo priredili poseban ugođaj na gala večeri uz krstarenje Dunavom i Savom, nakon čega je bilo sigurno da će iz Beograda poneti samo prijatne uspomene.

Skup je organizovan uz svesrdnu podršku naših kolega:
    iz Slovenije: TrinetPošta SlovenijeCargoXSoftnet
    iz Češke Republike: Celní SWCNSNZ Servis
    iz Poljske: SKG

Elšped je, kao jedini član EurTradeNeta iz Srbije i Crne Gore, uvek na izvoru novina u evropskim propisima i tehnologijama. Dragocenom razmenom informacija i iskustava, ostajemo spremni da reagujemo na evropske trendove i razvoj novih informacionih sistema u Srbiji i u Crnoj Gori.

 

Pomažemo obrazovanje mladih stručnjaka

Zahvalnica Saobraćajnog fakultetaKao društveno odgovorna kompanija, Elšped podržava obrazovanje mladih inženjera. U okviru saradnje sa Univerzitetom u Beogradu, naš novi doprinos nauci ogleda se u saradnji sa njihovim Saobraćajnim fakultetom.

Na više od 20 radnih stanica instalirali smo demo verziju našeg programa koju će u praktičnoj nastavi koristiti studenti završne godine osnovnih studija na Odseku za logistiku ovog fakulteta. Zahvaljujući ovome, studenti će imati direktan uvid u funkcionisanje realnog softvera za špediciju i logistiku, kao i priliku da se uvežbavaju za svoj eventualni budući posao logističara.