Promena obračuna akcize za jaka alkoholna pića

Prema izmenama Zakona o akcizama, počev od 5. juna akciza na sva jaka alkoholna pića plaća se po hektolitru čistog alkohola. Ali, pošto u Pravilniku o popunjavanju carinskih deklaracija nije predviđena jedinica mere hektolitar čistog alkohola, obračun dažbina će se vršiti na osnovu litra čistog alkohola (šifra LA).

Takođe je, umesto postojeće tri akcizne šifre koje su se odnosile na različite vrste jakih alkoholnih pića, uvedena nova šifra akcize – 2442 koja pokriva sva takva pića.

Pojašnjenje Uprave carina možete pročitati ovde.