Pomažemo obrazovanje mladih stručnjaka

Zahvalnica Saobraćajnog fakultetaKao društveno odgovorna kompanija, Elšped podržava obrazovanje mladih inženjera. U okviru saradnje sa Univerzitetom u Beogradu, naš novi doprinos nauci ogleda se u saradnji sa njihovim Saobraćajnim fakultetom.

Na više od 20 radnih stanica instalirali smo demo verziju našeg programa koju će u praktičnoj nastavi koristiti studenti završne godine osnovnih studija na Odseku za logistiku ovog fakulteta. Zahvaljujući ovome, studenti će imati direktan uvid u funkcionisanje realnog softvera za špediciju i logistiku, kao i priliku da se uvežbavaju za svoj eventualni budući posao logističara.