Osetljiva roba u zajedničkom tranzitu

Uprava carina Srbije je objavila da se u deklaracijama zajedničkog tranzita (T1, T2, T-) više ne upisuju podaci o osetljivoj robi (rubrika 31).
Ovi podaci će se i dalje, kada je to potrebno, upisivati u deklaracijama nacionalnog tranzita.

Zvaničan dopis možete pročitati ovde.