Izmene u NCTS-u

Od 15. jula primenjuju se manje izmene u NCTS-u.

Najveća novina je uvođenje mogućnosti tranzita između dve tačke u Srbiji uz prolazak kroz drugu zemlju. Ovo se ostvaruje deklaracijom tipa T1 te određivanjem tranzitnih carinarnica (rubrika 51) od kojih je bar jedna u Srbiji, naravno uz prilaganje odgovarajuće garancije za zajednički tranzit.

Izmene akciznih iznosa

Dugo najavljivane izmene u iznosima akciza počele su da važe 1. jula. Novi iznosi su prilagođeni prema stopi inflacije za prethodnu godinu.

Takođe su 2. jula stupile na snagu manje izmene u tarifnom broju 8701, a koje su najavljene još u februaru ove godine.

Zeleni koridori CEFTA

Radi ubrzanja protoka esencijalne robe tokom pandemije CoViD-19, CEFTA je odredila tzv. zelene koridore. Na graničnim prelazima koji čine zelene koridore odvija se promet svih roba, ali se za posebne grupe roba obezbeđuje prioritetni prolazak.
Zvanični spisak prioritetnih roba nalazi se ovde.

Treba primetiti da, ako prioritetna roba putuje pod tranzitnom (NCTS) deklaracijom u redovnom postupku, obavezan uslov za njen prioritetni prolazak kroz zeleni koridor je da se za nju u deklaraciji upiše tarifni broj (koji je u ovom postupku neobavezan podatak).

Za više informacija, kliknite ovde.