Zeleni koridori CEFTA

Radi ubrzanja protoka esencijalne robe tokom pandemije CoViD-19, CEFTA je odredila tzv. zelene koridore. Na graničnim prelazima koji čine zelene koridore odvija se promet svih roba, ali se za posebne grupe roba obezbeđuje prioritetni prolazak.
Zvanični spisak prioritetnih roba nalazi se ovde.

Treba primetiti da, ako prioritetna roba putuje pod tranzitnom (NCTS) deklaracijom u redovnom postupku, obavezan uslov za njen prioritetni prolazak kroz zeleni koridor je da se za nju u deklaraciji upiše tarifni broj (koji je u ovom postupku neobavezan podatak).

Za više informacija, kliknite ovde.

AES i novi NCTS stižu krajem 2023.

Generalni direktorat carinske unije EU je prošle sedmice jednoglasno usvojio tehničke specifikacije za novu fazu automatizovanog tranzitnog sistema (NCTS) i automatizovanog izvoznog sistema (AES).

U sistemu NCTS uvode se bitne izmene u strukturi podataka, uz novi postupak „tranzit nakon izvoza“. AES će biti sasvim novi sistem u carinama Crne Gore i Srbije, dok će u Crnoj Gori prvi put biti uveden i NCTS. Širom Evrope je za ova dva sistema planiran simultani početak rada, i to sa krajnjim rokom u decembru 2023. godine.

Elšped će za svoje korisnike, kao i uvek, pravovremeno pripremiti sve potrebne izmene kako bi prelazak na ove nove, obavezne tehnologije bio što lakši i efikasniji.