Trgovinski sporazum sa Kinom

Trgovinski sporazum između R. Srbije i NR Kine, koji stupa na snagu 1. jula, podrazumeva carinske olakšice za više hiljada vrsta robe, odnosno za najveći deo tarifnih stavova Carinske tarife.

Propisana dinamika sniženja dažbina varira od trenutnog sniženja na nulu do 15-godišnjeg postepenog snižavanja dažbina do nule. U uvozne dažbine koje se snižavaju spada ne samo carina, već i poljoprivredna dažbina (prelevman), kao i sezonska carina.

Elšped će za svoje korisnike blagovremeno pripremiti sve potrebne izmene u programu, kako bi od prvog dana važenja trgovinskog sporazuma uvozne dažbine za robu sa poreklom iz NR Kine bile pravilno obračunavane u skladu sa definisanom dinamikom sniženja, a roba ispravno deklarisana.

Upisivanje broja priložene isprave iz e-Pisarnice

Uprava carina Srbije je objavila uputstvo o načinu upisivanja broja priložene isprave koja je izdata sa e-Pisarnice, u slučajevima kada dužina tog broja prelazi 30 znakova.

Prema uputstvu, u takvim slučajevima treba u rubrici 44 u kolonu Dodatne informacije upisivati prvih 9 znakova, zatim razmak i zatim godinu. Ovo zapravo predstavlja prvih 14 znakova (9+1+4) broja dokumenta sa e-Pisarnice.

Na primer, ako je broj dokumenta 000123456 2024 14842 009 000 000 001, u Dodatne informacije treba upisati samo 000123456 2024.

Objašnjenje Uprave carina možete pročitati ovde.

Migrirani CIS od 23. oktobra

Uprava prihoda i carina Crne Gore najavila je početak primene izmena u sistemu carinjenja za ponedeljak, 23. oktobar.
S početkom podnošenja deklaracija u tzv. „migrirani CIS‟, više neće biti moguće podnošenje u sadašnji sistem. Izuzetak su tranzitne deklaracije koje će se i dalje podnositi u sadašnji sistem, sve do početka obavezne primene NCTS-a.

U novom sistemu doći će do izmena u brojnim šifarnicima, npr. vrste deklaracije, zemlje, valute, itd. kao i u načinu popunjavanja pojedinih rubrika.

Elšped je pripremio sve potrebne izmene u programu kako bi prelazak na novi sistem carinjenja bio što lakši i efikasniji.