Izmene u NCTS-u

Od 15. jula primenjuju se manje izmene u NCTS-u.

Najveća novina je uvođenje mogućnosti tranzita između dve tačke u Srbiji uz prolazak kroz drugu zemlju. Ovo se ostvaruje deklaracijom tipa T1 te određivanjem tranzitnih carinarnica (rubrika 51) od kojih je bar jedna u Srbiji, naravno uz prilaganje odgovarajuće garancije za zajednički tranzit.

Izmene akciznih iznosa

Dugo najavljivane izmene u iznosima akciza počele su da važe 1. jula. Novi iznosi su prilagođeni prema stopi inflacije za prethodnu godinu.

Takođe su 2. jula stupile na snagu manje izmene u tarifnom broju 8701, a koje su najavljene još u februaru ove godine.