Migrirani CIS od 23. oktobra

Uprava prihoda i carina Crne Gore najavila je početak primene izmena u sistemu carinjenja za ponedeljak, 23. oktobar.
S početkom podnošenja deklaracija u tzv. „migrirani CIS‟, više neće biti moguće podnošenje u sadašnji sistem. Izuzetak su tranzitne deklaracije koje će se i dalje podnositi u sadašnji sistem, sve do početka obavezne primene NCTS-a.

U novom sistemu doći će do izmena u brojnim šifarnicima, npr. vrste deklaracije, zemlje, valute, itd. kao i u načinu popunjavanja pojedinih rubrika.

Elšped je pripremio sve potrebne izmene u programu kako bi prelazak na novi sistem carinjenja bio što lakši i efikasniji.

Nova akciza u Crnoj Gori

Izmenama Zakona o akcizama, propisano je da u Crnoj Gori 1. jula počinje da važi nova akciza na proizvode od šećera, od kakaa i na sladoled.

Za proizvode iz tarifnih brojeva 1704, 1806 i 2105 važi akciza za koju se kao osnovica upisuje 7001, 7002, odnosno 7003. I ovu akcizu program automatski obračunava.

Zvanično obaveštenje Uprave carina i prihoda možete pročitati ovde.

Početak primene NCTS u Crnoj Gori

Uprava prihoda i carina Crne Gore je nezvanično najavila početak obavezne primene sistema NCTS, za sve tranzitne postupke, za kraj ovog meseca.

Elšped je kod Carine okončao testiranje svog softverskog modula za izradu i elektronsku razmenu NCTS dokumenata. Za naše korisnike pripremili smo punu podršku za sve funkcionalnosti ovog složenog sistema, za rad i u redovnom i u pojednostavljenom postupku:

  • Izrada i slanje tranzitnih deklaracija (i najave tranzita)
  • Elektronska izmena i poništenje deklaracije
  • Izrada i slanje obaveštenja o prispeću robe, i izveštaja o istovaru
  • Upravljanje garancijama – prijava kodova, upit u opterećenje,…
  • Ažurni šifarnici, ugrađene programske kontrole, korisničko uputstvo

Ako ste zainteresovani za korišćenje NCTS-a u Crnoj Gori, molimo kontaktirajte nas.

Povišen nivo kontrole rubrike 54

Uprava carina Crne Gore je podigla kontrolu podataka u rubrici 54 JCI na nivo 8.

Kako ne bi dolazilo do greške nivoa 8, treba paziti da upisani broj licence radnika prijavljenog u Elšpedu (Naši šifarnici → Referent) uvek odgovara firmi sa matičnim brojem upisanim u rubrici 14. To znači da, ako tokom rada podnosite  deklaracije u ime više firmi, morate uvek biti prijavljeni u program kao radnik one firme koja podnosi deklaraciju.

Ako licenca radnika još uvek nije kod Carine zavedena pod odgovarajućom firmom, možete se, radi usklađivanja, obratiti njihovom nadležnom službeniku na broj telefona: 020/442-040.