Povišen nivo kontrole rubrike 54

Uprava carina Crne Gore je podigla kontrolu podataka u rubrici 54 JCI na nivo 8.

Kako ne bi dolazilo do greške nivoa 8, treba paziti da upisani broj licence radnika prijavljenog u Elšpedu (Naši šifarnici → Referent) uvek odgovara firmi sa matičnim brojem upisanim u rubrici 14. To znači da, ako tokom rada podnosite  deklaracije u ime više firmi, morate uvek biti prijavljeni u program kao radnik one firme koja podnosi deklaraciju.

Ako licenca radnika još uvek nije kod Carine zavedena pod odgovarajućom firmom, možete se, radi usklađivanja, obratiti njihovom nadležnom službeniku na broj telefona: 020/442-040.

Povišen nivo kontrole rubrike 54 JCI

Uprava carina Crne Gore je najavila da će naredne sedmice, od 21. novembra do 27. novembra, biti povišen nivo kontrole podataka u rubrici 54 JCI, te da će od narednog ponedeljka, 28. novembra, nivo kontrole biti podignut na 8.

Kako ne bi dolazilo do greške nivoa 8, treba paziti da upisani broj licence radnika prijavljenog u Elšpedu (Naši šifarnici → Referent) uvek odgovara firmi sa matičnim brojem upisanim u rubrici 14.

Ako licenca radnika još uvek nije kod Carine zavedena pod odgovarajućom firmom, možete se, radi usklađivanja, obratiti njihovom nadležnom službeniku na broj telefona: 020/442-040.

Zvaničnu najavu Uprave carina možete pročitati ovde.

Šifra zemlje EU u rubrici 34

Uprava carina je izmenila način upisivanja šifre zemlje porekla robe u rubrici 34 JCI.

Prema ovoj izmeni, za sve zemlje-članice EU je potrebno, umesto dosadašnje zajedničke šifre za EU (000), u rubriku 34 upisati tačnu šifru zemlje (npr. 276 za Nemačku).

Izmene u elektronskom podnošenju

Uprava carina Crne Gore je od srede, 22.07. u elektronsku razmenu uvela sledeće izmene: u svim postupcima se u rubrici 54 obavezno upisuju podaci o podnosiocu i zastupniku, kao i broj licence zastupnika; takođe, uvedena je podrška za obračun poreza na kafu.
Pročitajte uputstva sa sajta Uprave carina:

Elšped je pripremio softversku podršku za ove izmene, koja će vam biti dostupna čim budete ažurirali program.