Ukida se razmena preko dial-upa

Od Uprave carina smo obavešteni da će od 1. aprila 2015. biti onemogućena elektronska razmena putem dial-upa.

Od tog datuma, elektronska razmena sa Carinom će biti moguća jedino preko interneta.

Da biste prešli na razmenu preko interneta, potrebno je da:

  • imate instaliran novi Elšped,
  • pribavite kvalifikovani elektronski sertifikat,
  • obavite postupak prelaska na ovaj način podnošenja.