Šifra zemlje EU u rubrici 34

Uprava carina je izmenila način upisivanja šifre zemlje porekla robe u rubrici 34 JCI.

Prema ovoj izmeni, za sve zemlje-članice EU je potrebno, umesto dosadašnje zajedničke šifre za EU (000), u rubriku 34 upisati tačnu šifru zemlje (npr. 276 za Nemačku).

Izmene u elektronskom podnošenju

Uprava carina Crne Gore je od srede, 22.07. u elektronsku razmenu uvela sledeće izmene: u svim postupcima se u rubrici 54 obavezno upisuju podaci o podnosiocu i zastupniku, kao i broj licence zastupnika; takođe, uvedena je podrška za obračun poreza na kafu.
Pročitajte uputstva sa sajta Uprave carina:

Elšped je pripremio softversku podršku za ove izmene, koja će vam biti dostupna čim budete ažurirali program.

Primena Zakona o porezu na kafu

Stupio je na snagu Zakon o porezu na kafu pri uvozu, i uvedena je nova šifra dažbine: 90.

Međutim, pošto CIS još uvek nije informatički implementirao ovu šifru, Uprava carina Crne Gore objavila je uputstvo za primenu ovog zakona koje možete pročitati ovde.