O nama

Elšped je osnovan 1994. godine pod nazivom MZ Computers, a isti tim pod sadašnjim nazivom posluje od 2003. godine.

Decenije iskustva sa carinskim procedurama pretočili smo u efikasan softver koji odgovara svim poslovnim potrebama u oblasti špedicije i logistike, i koji je pritom jednostavan za korišćenje. Naš softver je prvi verifikovani program za elektronsko podnošenje dokumenata Upravi carina. Svojim višegodišnjim iskustvom u oblasti informacionih tehnologija Elšped tim je osposobljen da reši širi krug problema koji nastaje upotrebom računara i da predloži preventivne korake za dalje efikasno korišćenje informacionih tehnologija.

Cilj Elšped tima je da nastavi da razvija uslužni programski paket, da proširi njegove mogućnosti i da paket ostane i dalje vodeći softver u oblasti špedicije. Zato će se nastojati da se brzo reaguje na promene carinskih zakona, tarifa i drugih akata koji direktno utiču na efikasnost Elšped programa i da se uvedu izmene koje su posledica sugestija korisnika programa. Najnoviji korak u ovom pravcu je razvoj modula za tzv. Fazu 5 evropskog tranzitnog sistema (NCTS) koji se u Srbiji i u Crnoj Gori primenjuje od 2024. godine. U pripremi je izrada modula za automatizovane sisteme uvoza i izvoza (AIS i AES) čije se uvođenje u Srbiji očekuje krajem 2025. godine.

Kao društveno odgovorna kompanija, Elšped podržava obrazovanje mladih inženjera. U okviru saradnje sa Univerzitetom u Beogradu, demo verzija našeg programa instalirana je na radnim stanicama studenata na Odseku za logistiku Saobraćajnog fakulteta. Zahvaljujući ovome, budući inženjeri imaju direktan uvid u funkcionisanje realnog softvera za špediciju i logistiku, čime im se olakšava prelazak iz akademskog u poslovno okruženje.

Kontaktirajte nas >>>

Pogledajte našu referentnu listu.

Godišnji skup ETN

Elšped je 2018. bio domaćin godišnjeg skupa EurTradeNeta (za više detalja, kliknite na sliku)

 EurTradeNetElšped je član EurTradeNeta,
evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija
i pružalaca carinskih usluga