Ispravka prihvaćene NCTS deklaracije

U poslednjoj verziji Elšpeda omogućeno je slanje ispravke prihvaćene NCTS deklaracije u pojednostavljenom postupku, u skladu sa tehničkom specifikacijom.

U pojednostavljenom postupku, kada Carina zaprimi ispravno popunjenu deklaraciju, ona će je automatski i prihvatiti jer je za pošiljku odgovoran ovlašćeni pošiljalac. Tog trenutka počinje da teče tajmer tokom kojeg Carina odlučuje da li će pregledati robu ili će odobriti puštanje u tranzit. U periodu trajanja tajmera, još uvek je moguće ispraviti eventualne greške u deklaraciji i poslati Carini ispravljenu verziju (opcijom Pošalji).

Ako se zakasni sa ispravkom, tj. ako se ispravljena verzija pošalje tek nakon što je već odobreno puštanje robe u tranzit, Carina će na slanje odgovoriti porukom o grešci, i u tom slučaju je potrebno lično se obratiti otpremnoj carinarnici radi razrešenja situacije.

Zvanično objašnjenje ovog postupka možete pročitati ovde.