Izmene u NCTS-u

Uprava carina je izvršila sledeće izmene u elektronskoj razmeni i podnošenju tranzitnih deklaracija u redovnom postupku:

  • MRN se dobija tek nakon što je deklaracija prihvaćena od nadležne carinske ispostave
  • Prilikom podnošenja dokumentacije carinarnici, na papiru se štampa i oznaka Nije pušteno u tranzit, a u uglu se umesto MRN-a štampa LRN
  • Carinik je dužan da odštampa Tranzitni prateći dokument

U pojednostavljenom postupku nema izmena.

Zvaničan dopis Uprave carina možete pogledati ovde.