Migrirani CIS od 23. oktobra

Uprava prihoda i carina Crne Gore najavila je početak primene izmena u sistemu carinjenja za ponedeljak, 23. oktobar.
S početkom podnošenja deklaracija u tzv. „migrirani CIS‟, više neće biti moguće podnošenje u sadašnji sistem. Izuzetak su tranzitne deklaracije koje će se i dalje podnositi u sadašnji sistem, sve do početka obavezne primene NCTS-a.

U novom sistemu doći će do izmena u brojnim šifarnicima, npr. vrste deklaracije, zemlje, valute, itd. kao i u načinu popunjavanja pojedinih rubrika.

Elšped je pripremio sve potrebne izmene u programu kako bi prelazak na novi sistem carinjenja bio što lakši i efikasniji.

Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao jubilarnoj, dvadesetoj godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, održanoj 14. i 15. septembra u Pizi, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.

Skupštini je prisustvovalo oko 25 nama srodnih kompanija i udruženja iz čitave Evrope. Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, o uvođenju nove faze tzv. sistema kontrole uvoza (ICS-2) izlagali su nadležni operativci iz ove oblasti, a o napretku u uvođenju faze 5 NCTS-a i faze 2 AES-a govorili su gđa Kanto Petri, vođa projekta Transevropskih sistema, i g. Dijego Papaldo, šef jedinice za postupke i planiranje.

Ipak, u fokusu konferencije bila je najava Evropske komisije o sveobuhvatnoj reformi carinskih sistema i procedura. Ova reforma u narednim decenijama predviđa uvođenje jedinstvenog carinskog tela na nivou Evropske unije, kao i osnivanje evropskog informacionog centra. O uticaju ove reforme na poslovne procese govorio je g. Jef Bastajns iz Evropskog udruženja dostavljača ekspresnih pošiljki., kao i g. Masimo de Gregorio, predsednik Evropske konfederacije špeditera.

Ove teme su izazvale ogromno interesovanje najviših predstavnika italijanske Agencije carina i monopola, koji su prisustvovali u velikom broju i izneli svoja viđenja najavljene reforme carinskih sistema EU.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, zahvaljujući čemu smo konstantno u toku sa evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.

Faza 5 NCTS-a u Srbiji

Uprava carina Srbije je za kraj septembra najavila početak tzv. Faze 5 NCTS-a.

Najznačajnije novine Faze 5 su:

  • Obavezno tarifiranje robe i u redovnom i u pojednostavljenom postupku, na 6 cifara, a za akciznu robu na 10 odnosno 12 cifara
  • Kompleksnija struktura tranzitne deklaracije, uz uvođenje tzv. kućnih pošiljki kao najnižeg nivoa ugovora o prevozu
  • Novi tipovi elektronskih poruka, npr. poruka o naknadnoj naplati duga, poruka o incidentu tokom tranzita, itd.

S početkom Faze 5, istovremeno će prestati da se koristi dosadašnja Faza 4, bez prelaznog perioda.

Elšped za svoje korisnike već priprema sve što je potrebno za blagovremeno ispunjenje softverskih i drugih zahteva Faze 5 za ovaj nagli prelazak čiji je krajnji rok, na evropskom nivou, 1. decembar.

Nova akciza u Crnoj Gori

Izmenama Zakona o akcizama, propisano je da u Crnoj Gori 1. jula počinje da važi nova akciza na proizvode od šećera, od kakaa i na sladoled.

Za proizvode iz tarifnih brojeva 1704, 1806 i 2105 važi akciza za koju se kao osnovica upisuje 7001, 7002, odnosno 7003. I ovu akcizu program automatski obračunava.

Zvanično obaveštenje Uprave carina i prihoda možete pročitati ovde.