Šifra zemlje EU u rubrici 34

Uprava carina je izmenila način upisivanja šifre zemlje porekla robe u rubrici 34 JCI.

Prema ovoj izmeni, za sve zemlje-članice EU je potrebno, umesto dosadašnje zajedničke šifre za EU (000), u rubriku 34 upisati tačnu šifru zemlje (npr. 276 za Nemačku).