Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao jubilarnoj, dvadesetoj godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, održanoj 14. i 15. septembra u Pizi, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.

Skupštini je prisustvovalo oko 25 nama srodnih kompanija i udruženja iz čitave Evrope. Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, o uvođenju nove faze tzv. sistema kontrole uvoza (ICS-2) izlagali su nadležni operativci iz ove oblasti, a o napretku u uvođenju faze 5 NCTS-a i faze 2 AES-a govorili su gđa Kanto Petri, vođa projekta Transevropskih sistema, i g. Dijego Papaldo, šef jedinice za postupke i planiranje.

Ipak, u fokusu konferencije bila je najava Evropske komisije o sveobuhvatnoj reformi carinskih sistema i procedura. Ova reforma u narednim decenijama predviđa uvođenje jedinstvenog carinskog tela na nivou Evropske unije, kao i osnivanje evropskog informacionog centra. O uticaju ove reforme na poslovne procese govorio je g. Jef Bastajns iz Evropskog udruženja dostavljača ekspresnih pošiljki., kao i g. Masimo de Gregorio, predsednik Evropske konfederacije špeditera.

Ove teme su izazvale ogromno interesovanje najviših predstavnika italijanske Agencije carina i monopola, koji su prisustvovali u velikom broju i izneli svoja viđenja najavljene reforme carinskih sistema EU.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, zahvaljujući čemu smo konstantno u toku sa evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.