Početak delimične automatizacije uvoza i izvoza

Uprava carina Srbije je otpočela sa primenom tzv. delimične automatizacije uvoza i izvoza.

Elšped učestvuje u pilot projektu ovog sistema koji je trenutno aktivan samo u carinarnici Beograd. Naše rešenje podržava sve softverske zahteve i funkcionalnosti novog sistema koji ima za cilj ubrzanje i olakšanje poslovanja i za špeditere i za Carinu.

Uprava carina planira fazno ali rapidno aktiviranje novog sistema širom Srbije, a stari sistem podnošenja će biti paralelno u funkciji, sve dok velika većina korisnika ne pređe na korišćenje novog.