Faza 5 NCTS-a u Srbiji

Uprava carina Srbije je za kraj septembra najavila početak tzv. Faze 5 NCTS-a.

Najznačajnije novine Faze 5 su:

  • Obavezno tarifiranje robe i u redovnom i u pojednostavljenom postupku, na 6 cifara, a za akciznu robu na 10 odnosno 12 cifara
  • Kompleksnija struktura tranzitne deklaracije, uz uvođenje tzv. kućnih pošiljki kao najnižeg nivoa ugovora o prevozu
  • Novi tipovi elektronskih poruka, npr. poruka o naknadnoj naplati duga, poruka o incidentu tokom tranzita, itd.

S početkom Faze 5, istovremeno će prestati da se koristi dosadašnja Faza 4, bez prelaznog perioda.

Elšped za svoje korisnike već priprema sve što je potrebno za blagovremeno ispunjenje softverskih i drugih zahteva Faze 5 za ovaj nagli prelazak čiji je krajnji rok, na evropskom nivou, 1. decembar.