Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore. Skupštini je prisustvovalo oko 30 nama srodnih kompanija iz cele Evrope, a usled ograničenja uzrokovanih pandemijom, skupština je ovaj put održana u nekoliko onlajn sesija tokom prethodne dve sedmice.

Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, o njihovim pomacima u uvođenju novih tehnologija u izvozu i tranzitu (AES i NCTS) izlagali su gđa Kanto Petri, šefica za transevropske sisteme i g. Pol-Erve Tenisen, strateški savetnik DG TAXUD-a.

O napretku u uvođenju tehnologije jednovremenog podnošenja carinske dokumentacije (Single Window) izvestio nas je g. Zahuani Sadaui, šef Sektora za digitalnu carinu DG TAXUD-a.
Od njihovih eksperata smo takođe čuli i o uvođenju novog elektronskog sistema kontrole uvoza (ICS2) koji će u EU postepeno startovati u narednim mesecima i u potpunosti zameniti dosada korišćeni ICS.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, čime smo konstantno u toku sa aktuelnim evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.