Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.
Skupštini je prisustvovalo oko 40 nama srodnih kompanija iz cele Evrope, a usled ograničenja uzrokovanih pandemijom, skupština je i ovaj put, kao i prošle godine, održana u nekoliko onlajn sesija tokom prethodne dve sedmice.

Između ostalog, na ovim sastancima su pojedine članice ETN iz Evropske unije izložile svoja dosadašnja iskustva u prilagođavanju i testiranju svojih softverskih rešenja u sklopu uvođenja novih verzija evropskih carinskih sistema NCTS i ICS2.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, čime smo konstantno u toku sa aktuelnim evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.

Primena trgovinskog sporazuma sa Evroazijskom unijom

Počev od subote, 10. jula, na snazi je trgovinski sporazum između Srbije i Evroazijske unije, odnosno Rusije, Kazahstana, Belorusije, Jermenije i Kirgistana.

Radi korišćenja carinskih preferencijala, uvedene su i nove šifre povlastica za svaku od ovih zemalja (rubrika 36 JCI), a Elšped je za svoje korisnike blagovremeno pripremio sve potrebne softverske izmene.

Ceo tekst sporazuma možete pročitati ovde.

Promena obračuna akcize za jaka alkoholna pića

Prema izmenama Zakona o akcizama, počev od 5. juna akciza na sva jaka alkoholna pića plaća se po hektolitru čistog alkohola. Ali, pošto u Pravilniku o popunjavanju carinskih deklaracija nije predviđena jedinica mere hektolitar čistog alkohola, obračun dažbina će se vršiti na osnovu litra čistog alkohola (šifra LA).

Takođe je, umesto postojeće tri akcizne šifre koje su se odnosile na različite vrste jakih alkoholnih pića, uvedena nova šifra akcize – 2442 koja pokriva sva takva pića.

Pojašnjenje Uprave carina možete pročitati ovde.