Faza 5 NCTS-a u Srbiji

Uprava carina Srbije je za kraj septembra najavila početak tzv. Faze 5 NCTS-a.

Najznačajnije novine Faze 5 su:

  • Obavezno tarifiranje robe i u redovnom i u pojednostavljenom postupku, na 6 cifara, a za akciznu robu na 10 odnosno 12 cifara
  • Kompleksnija struktura tranzitne deklaracije, uz uvođenje tzv. kućnih pošiljki kao najnižeg nivoa ugovora o prevozu
  • Novi tipovi elektronskih poruka, npr. poruka o naknadnoj naplati duga, poruka o incidentu tokom tranzita, itd.

S početkom Faze 5, istovremeno će prestati da se koristi dosadašnja Faza 4, bez prelaznog perioda.

Elšped za svoje korisnike već priprema sve što je potrebno za blagovremeno ispunjenje softverskih i drugih zahteva Faze 5 za ovaj nagli prelazak čiji je krajnji rok, na evropskom nivou, 1. decembar.

Nova akciza u Crnoj Gori

Izmenama Zakona o akcizama, propisano je da u Crnoj Gori 1. jula počinje da važi nova akciza na proizvode od šećera, od kakaa i na sladoled.

Za proizvode iz tarifnih brojeva 1704, 1806 i 2105 važi akciza za koju se kao osnovica upisuje 7001, 7002, odnosno 7003. I ovu akcizu program automatski obračunava.

Zvanično obaveštenje Uprave carina i prihoda možete pročitati ovde.

Početak primene NCTS u Crnoj Gori

Uprava prihoda i carina Crne Gore je nezvanično najavila početak obavezne primene sistema NCTS, za sve tranzitne postupke, za kraj ovog meseca.

Elšped je kod Carine okončao testiranje svog softverskog modula za izradu i elektronsku razmenu NCTS dokumenata. Za naše korisnike pripremili smo punu podršku za sve funkcionalnosti ovog složenog sistema, za rad i u redovnom i u pojednostavljenom postupku:

  • Izrada i slanje tranzitnih deklaracija (i najave tranzita)
  • Elektronska izmena i poništenje deklaracije
  • Izrada i slanje obaveštenja o prispeću robe, i izveštaja o istovaru
  • Upravljanje garancijama – prijava kodova, upit u opterećenje,…
  • Ažurni šifarnici, ugrađene programske kontrole, korisničko uputstvo

Ako ste zainteresovani za korišćenje NCTS-a u Crnoj Gori, molimo kontaktirajte nas.