Obavezno štampanje NCTS deklaracija

Uprava carina je objavila raspis prema kojem, nakon dobijanja MRN-a, više nije obaveza carinika da odštampa tranzitni prateći dokument, već deklaraciju mora da odštampa principal.

Raspis možete pogledati ovde.

U skladu s ovim raspisom, čim budete ažurirali program moći ćete da štampate NCTS deklaraciju bez oznake „Nije pušteno u tranzit”.