Izmenjen način upisa faktura u rubriku 44 JCI

Uprava carina Srbije je uvela manje izmene u načinu upisivanja fakturnih dokumenata u rubriku 44 JCI.

U deklaracijama podnetim počev od 29. decembra, za svaku fakturu koja se prilaže uz JCI biće obavezno upisivanje njenog broja u rubrici 44.
Dosadašnja mogućnost upisivanja reči „specifikacija”, kao ni upisivanja više brojeva faktura pod jednom stavkom, više neće biti dozvoljena.

Zvanični dopis možete pročitati ovde.