Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore. Skupštini je prisustvovalo oko 30 nama srodnih kompanija iz cele Evrope, a usled ograničenja uzrokovanih pandemijom, skupština je ovaj put održana u nekoliko onlajn sesija tokom prethodne dve sedmice.

Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, o njihovim pomacima u uvođenju novih tehnologija u izvozu i tranzitu (AES i NCTS) izlagali su gđa Kanto Petri, šefica za transevropske sisteme i g. Pol-Erve Tenisen, strateški savetnik DG TAXUD-a.

O napretku u uvođenju tehnologije jednovremenog podnošenja carinske dokumentacije (Single Window) izvestio nas je g. Zahuani Sadaui, šef Sektora za digitalnu carinu DG TAXUD-a.
Od njihovih eksperata smo takođe čuli i o uvođenju novog elektronskog sistema kontrole uvoza (ICS2) koji će u EU postepeno startovati u narednim mesecima i u potpunosti zameniti dosada korišćeni ICS.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, čime smo konstantno u toku sa aktuelnim evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.

Zeleni koridori CEFTA

Radi ubrzanja protoka esencijalne robe tokom pandemije CoViD-19, CEFTA je odredila tzv. zelene koridore. Na graničnim prelazima koji čine zelene koridore odvija se promet svih roba, ali se za posebne grupe roba obezbeđuje prioritetni prolazak.
Zvanični spisak prioritetnih roba nalazi se ovde.

Treba primetiti da, ako prioritetna roba putuje pod tranzitnom (NCTS) deklaracijom u redovnom postupku, obavezan uslov za njen prioritetni prolazak kroz zeleni koridor je da se za nju u deklaraciji upiše tarifni broj (koji je u ovom postupku neobavezan podatak).

Za više informacija, kliknite ovde.

AES i novi NCTS stižu krajem 2023.

Generalni direktorat carinske unije EU je prošle sedmice jednoglasno usvojio tehničke specifikacije za novu fazu automatizovanog tranzitnog sistema (NCTS) i automatizovanog izvoznog sistema (AES).

U sistemu NCTS uvode se bitne izmene u strukturi podataka, uz novi postupak „tranzit nakon izvoza“. AES će biti sasvim novi sistem u carinama Crne Gore i Srbije, dok će u Crnoj Gori prvi put biti uveden i NCTS. Širom Evrope je za ova dva sistema planiran simultani početak rada, i to sa krajnjim rokom u decembru 2023. godine.

Elšped će za svoje korisnike, kao i uvek, pravovremeno pripremiti sve potrebne izmene kako bi prelazak na ove nove, obavezne tehnologije bio što lakši i efikasniji.

Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, održanoj 13. i 14. juna u Londonu, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.

Skupštini je prisustvovalo oko 25 nama srodnih kompanija i udruženja iz čitave Evrope. Na skupu su gostovali visoki predstavnici Uprave carina Ujedinjenog Kraljevstva koji su predstavili svoj novi sistem elektronske razmene deklaracija – CDS, kao i svoja očekivanja u pogledu izmena koje će nastati nakon predstojećeg Brexita.

Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, njihov dosadašnji napredak vezan za jednovremeno podnošenje carinske dokumentacije predstavio je šef sektora za Single Window, g. Zahuani Sadaui.
Posebnu pažnju privuklo je izlaganje šefice DG TAXUD projekta za AES i NCTS, gđe Kanto Petri, koja nas je upoznala sa tehničkim i drugim novinama koje se u automatizovanim sistemima izvoza i tranzita očekuju u čitavoj Evropi, pa tako i kod nas, u narednih nekoliko godina.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, zahvaljujući čemu smo konstantno u toku sa evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.