Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, održanoj 13. i 14. juna u Londonu, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.

Skupštini je prisustvovalo oko 25 nama srodnih kompanija i udruženja iz čitave Evrope. Na skupu su gostovali visoki predstavnici Uprave carina Ujedinjenog Kraljevstva koji su predstavili svoj novi sistem elektronske razmene deklaracija – CDS, kao i svoja očekivanja u pogledu izmena koje će nastati nakon predstojećeg Brexita.

Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, njihov dosadašnji napredak vezan za jednovremeno podnošenje carinske dokumentacije predstavio je šef sektora za Single Window, g. Zahuani Sadaui.
Posebnu pažnju privuklo je izlaganje šefice DG TAXUD projekta za AES i NCTS, gđe Kanto Petri, koja nas je upoznala sa tehničkim i drugim novinama koje se u automatizovanim sistemima izvoza i tranzita očekuju u čitavoj Evropi, pa tako i kod nas, u narednih nekoliko godina.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, zahvaljujući čemu smo konstantno u toku sa evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.