Izmene u Carinskoj tarifi

Od 1. juna na snazi su brojne izmene u Carinskoj tarifi koje se najviše tiču novih uvoznih kvota za robu iz Turske.

Takođe, tog dana otvorene su dve nove carinske ispostave, dok je sa radom prestala carinska ispostava Aerodrom Niš.

Ove izmene su dostupne korisnicima našeg programskog paketa.

Izmene Pravilnika o popunjavanju deklaracija

U novoj verziji programa izvršena su prilagođavanja izmenama Pravilnika o popunjavanju carinskih deklaracija.

U JCI su u rubrici 54 uvedena dva nova polja – Naziv i adresa firme podnosioca i Odgovorno lice u pravnom licu, a u DCV je u rubrici 10 uvedeno polje Funkcija podnosioca. Ovi podaci se samo štampaju, a ne šalju se elektronski Carini.

Bili smo domaćini godišnje skupštine EurTradeNeta

Elšped je imao čast da bude domaćin ovogodišnjeg, petnaestog po redu skupa EurTradeNetareprezentativnog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga pred Evropskom komisijom. Skup je održan 31. maja i 1. juna u beogradskom luksuznom hotelu Metropol Palace, uz prisustvo rekordnog broja nama srodnih firmi iz Evrope i šire, kao i brojnih carinskih zvaničnika iz više evropskih zemalja. Prisustvovala su ukupno 44 predstavnika iz 28 kompanija i visoki carinski predstavnici iz pet država, a počasni stručni gost bio je g. Frank Jansens, bivši visoki funkcioner Carinskog direktorata Evropske komisije.

Godišnji skup ETNNa skupu je, između ostalog, bilo reči o važnim tekućim temama, tj. o prilagođavanju novom carinskom zakoniku EU (UCC), o sličnostima i razlikama u primeni instituta Ovlašćenog privrednog subjekta u različitim zemljama, zatim o uvođenju novog sistema za kontrolu uvoza (ICS-2), kao i o aspektima Bregzita. Diskutovalo se o sistemu jedinstvenog podnošenja carinske dokumentacije (single window), a zapaženo je bilo i stručno izlaganje o potencijalnoj primeni blockchain tehnologije u carinskim postupcima.

Visoki predstavnici carinskih službi iz Srbije, Crne Gore, Češke Republike, Bugarske i Makedonije izneli su, uz dijalog sa Elšpedom, odnosno sa predstavnicima kompanija iz svojih zemalja, planove razvoja tehnologija u svojim informacionim sistemima, dok su predstavnici Pošte Slovenije predstavili svoja dostignuća u tehničkoj saradnji sa slovenačkom carinom.

Ispred carinskih službi svojih država, na skupu su izlagali:

  • g. Ivan Dimitrov, direktor Direkcije informacionih sistema i analitike, i g. Koljo Kolev, šef IT odseka Carinske agencije Bugarske,
  • g. Milan Martinović, pomoćnik direktora za CIS Uprave carina Crne Gore,
  • g. Jaroslav Ile, direktor Upravne službe Carinske uprave Češke Republike,
  • gđa Slavica Kutirov, direktorka Sektora za IKT Carinske uprave Makedonije,
  • g. Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina Srbije.

Godišnji skup ETNNašim gostima smo priredili poseban ugođaj na gala večeri uz krstarenje Dunavom i Savom, nakon čega je bilo sigurno da će iz Beograda poneti samo prijatne uspomene.

Skup je organizovan uz svesrdnu podršku naših kolega:
    iz Slovenije: TrinetPošta SlovenijeCargoXSoftnet
    iz Češke Republike: Celní SWCNSNZ Servis
    iz Poljske: SKG

Elšped je, kao jedini član EurTradeNeta iz Srbije i Crne Gore, uvek na izvoru novina u evropskim propisima i tehnologijama. Dragocenom razmenom informacija i iskustava, ostajemo spremni da reagujemo na evropske trendove i razvoj novih informacionih sistema u Srbiji i u Crnoj Gori.