Početak primene NCTS u Crnoj Gori

Uprava prihoda i carina Crne Gore je nezvanično najavila početak obavezne primene sistema NCTS, za sve tranzitne postupke, za kraj ovog meseca.

Elšped je kod Carine okončao testiranje svog softverskog modula za izradu i elektronsku razmenu NCTS dokumenata. Za naše korisnike pripremili smo punu podršku za sve funkcionalnosti ovog složenog sistema, za rad i u redovnom i u pojednostavljenom postupku:

  • Izrada i slanje tranzitnih deklaracija (i najave tranzita)
  • Elektronska izmena i poništenje deklaracije
  • Izrada i slanje obaveštenja o prispeću robe, i izveštaja o istovaru
  • Upravljanje garancijama – prijava kodova, upit u opterećenje,…
  • Ažurni šifarnici, ugrađene programske kontrole, korisničko uputstvo

Ako ste zainteresovani za korišćenje NCTS-a u Crnoj Gori, molimo kontaktirajte nas.

Početak delimične automatizacije uvoza i izvoza

Uprava carina Srbije je otpočela sa primenom tzv. delimične automatizacije uvoza i izvoza.

Elšped učestvuje u pilot projektu ovog sistema koji je trenutno aktivan samo u carinarnici Beograd. Naše rešenje podržava sve softverske zahteve i funkcionalnosti novog sistema koji ima za cilj ubrzanje i olakšanje poslovanja i za špeditere i za Carinu.

Uprava carina planira fazno ali rapidno aktiviranje novog sistema širom Srbije, a stari sistem podnošenja će biti paralelno u funkciji, sve dok velika većina korisnika ne pređe na korišćenje novog.

Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, održanoj 22. i 23. septembra u Segoviji, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore.

Skupštini je prisustvovalo više od 20 nama srodnih kompanija iz čitave Evrope. Na skupu su gostovali predstavnici IT odeljenja Uprave prihoda Španije koji su predstavili svoje uspehe u razvoju aplikacija za AES i NCTS, zahvaljujući kojima je Španija nedavno postala druga država u Evropi (posle Nemačke) koja je otpočela s operativnom primenom automatizovanog izvoza (AES).

Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, izlagale su gđa Sofi de Koster, zamenica šefa Sektora za planiranje implementacije Carinskog kodeksa EU, kao i vođa projekta Transevropskih sistema, gđa Kanto Petri. One su nas upoznale sa tekućom dinamikom uvođenja novih carinskih sistema (AES-P1, NCTS-P5, ICS-2), ali su na skupu i upoznate sa operativnim potrebama članica našeg udruženja.
Na skupu je izlagao i šef odeljenja Carinskih sistema EU, g. Kris Dejong, koji je predvodio raspravu o predlogu nezavisne grupe stručnjaka za reformu carinskih procedura EU.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, čime smo konstantno u toku sa aktuelnim evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.