Izmene Pravilnika o popunjavanju deklaracija

U novoj verziji programa izvršena su prilagođavanja izmenama Pravilnika o popunjavanju carinskih deklaracija.

U JCI su u rubrici 54 uvedena dva nova polja – Naziv i adresa firme podnosioca i Odgovorno lice u pravnom licu, a u DCV je u rubrici 10 uvedeno polje Funkcija podnosioca. Ovi podaci se samo štampaju, a ne šalju se elektronski Carini.

Bili smo domaćini godišnje skupštine EurTradeNeta

Elšped je imao čast da bude domaćin ovogodišnjeg, petnaestog po redu skupa EurTradeNetareprezentativnog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga pred Evropskom komisijom. Skup je održan 31. maja i 1. juna u beogradskom luksuznom hotelu Metropol Palace, uz prisustvo rekordnog broja nama srodnih firmi iz Evrope i šire, kao i brojnih carinskih zvaničnika iz više evropskih zemalja. Prisustvovala su ukupno 44 predstavnika iz 28 kompanija i visoki carinski predstavnici iz pet država, a počasni stručni gost bio je g. Frank Jansens, bivši visoki funkcioner Carinskog direktorata Evropske komisije.

Godišnji skup ETNNa skupu je, između ostalog, bilo reči o važnim tekućim temama, tj. o prilagođavanju novom carinskom zakoniku EU (UCC), o sličnostima i razlikama u primeni instituta Ovlašćenog privrednog subjekta u različitim zemljama, zatim o uvođenju novog sistema za kontrolu uvoza (ICS-2), kao i o aspektima Bregzita. Diskutovalo se o sistemu jedinstvenog podnošenja carinske dokumentacije (single window), a zapaženo je bilo i stručno izlaganje o potencijalnoj primeni blockchain tehnologije u carinskim postupcima.

Visoki predstavnici carinskih službi iz Srbije, Crne Gore, Češke Republike, Bugarske i Makedonije izneli su, uz dijalog sa Elšpedom, odnosno sa predstavnicima kompanija iz svojih zemalja, planove razvoja tehnologija u svojim informacionim sistemima, dok su predstavnici Pošte Slovenije predstavili svoja dostignuća u tehničkoj saradnji sa slovenačkom carinom.

Ispred carinskih službi svojih država, na skupu su izlagali:

  • g. Ivan Dimitrov, direktor Direkcije informacionih sistema i analitike, i g. Koljo Kolev, šef IT odseka Carinske agencije Bugarske,
  • g. Milan Martinović, pomoćnik direktora za CIS Uprave carina Crne Gore,
  • g. Jaroslav Ile, direktor Upravne službe Carinske uprave Češke Republike,
  • gđa Slavica Kutirov, direktorka Sektora za IKT Carinske uprave Makedonije,
  • g. Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina Srbije.

Godišnji skup ETNNašim gostima smo priredili poseban ugođaj na gala večeri uz krstarenje Dunavom i Savom, nakon čega je bilo sigurno da će iz Beograda poneti samo prijatne uspomene.

Skup je organizovan uz svesrdnu podršku naših kolega:
    iz Slovenije: TrinetPošta SlovenijeCargoXSoftnet
    iz Češke Republike: Celní SWCNSNZ Servis
    iz Poljske: SKG

Elšped je, kao jedini član EurTradeNeta iz Srbije i Crne Gore, uvek na izvoru novina u evropskim propisima i tehnologijama. Dragocenom razmenom informacija i iskustava, ostajemo spremni da reagujemo na evropske trendove i razvoj novih informacionih sistema u Srbiji i u Crnoj Gori.

 

Pomažemo obrazovanje mladih stručnjaka

Zahvalnica Saobraćajnog fakultetaKao društveno odgovorna kompanija, Elšped podržava obrazovanje mladih inženjera. U okviru saradnje sa Univerzitetom u Beogradu, naš novi doprinos nauci ogleda se u saradnji sa njihovim Saobraćajnim fakultetom.

Na više od 20 radnih stanica instalirali smo demo verziju našeg programa koju će u praktičnoj nastavi koristiti studenti završne godine osnovnih studija na Odseku za logistiku ovog fakulteta. Zahvaljujući ovome, studenti će imati direktan uvid u funkcionisanje realnog softvera za špediciju i logistiku, kao i priliku da se uvežbavaju za svoj eventualni budući posao logističara.