Promena obračuna akcize za jaka alkoholna pića

Prema izmenama Zakona o akcizama, počev od 5. juna akciza na sva jaka alkoholna pića plaća se po hektolitru čistog alkohola. Ali, pošto u Pravilniku o popunjavanju carinskih deklaracija nije predviđena jedinica mere hektolitar čistog alkohola, obračun dažbina će se vršiti na osnovu litra čistog alkohola (šifra LA).

Takođe je, umesto postojeće tri akcizne šifre koje su se odnosile na različite vrste jakih alkoholnih pića, uvedena nova šifra akcize – 2442 koja pokriva sva takva pića.

Pojašnjenje Uprave carina možete pročitati ovde.

Primena trgovinskog sporazuma sa UK

U četvrtak, 20. maja počela je privremena primena trgovinskog sporazuma između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva. Iako on još nije ratifikovan u parlamentu, osnov za njegovu primenu je nova Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife.

Trgovinske mere za UK se u najvećem poklapaju sa merama za robu poreklom iz EU, a Elšped je za svoje korisnike blagovremeno pripremio sve potrebne softverske izmene.

Zvanični akt Uprave carina možete pročitati ovde.

Izmenjen način upisa faktura u rubriku 44 JCI

Uprava carina Srbije je uvela manje izmene u načinu upisivanja fakturnih dokumenata u rubriku 44 JCI.

U deklaracijama podnetim počev od 29. decembra, za svaku fakturu koja se prilaže uz JCI biće obavezno upisivanje njenog broja u rubrici 44.
Dosadašnja mogućnost upisivanja reči „specifikacija”, kao ni upisivanja više brojeva faktura pod jednom stavkom, više neće biti dozvoljena.

Zvanični dopis možete pročitati ovde.