Izmenjen način upisa faktura u rubriku 44 JCI

Uprava carina Srbije je uvela manje izmene u načinu upisivanja fakturnih dokumenata u rubriku 44 JCI.

U deklaracijama podnetim počev od 29. decembra, za svaku fakturu koja se prilaže uz JCI biće obavezno upisivanje njenog broja u rubrici 44.
Dosadašnja mogućnost upisivanja reči „specifikacija”, kao ni upisivanja više brojeva faktura pod jednom stavkom, više neće biti dozvoljena.

Zvanični dopis možete pročitati ovde.

Prisustvovali smo godišnjoj skupštini ETN

Elšped je prisustvovao godišnjoj skupštini EurTradeNeta – evropskog udruženja proizvođača carinskih aplikacija i pružalaca carinskih usluga, kao jedini član sa područja Srbije i Crne Gore. Skupštini je prisustvovalo oko 30 nama srodnih kompanija iz cele Evrope, a usled ograničenja uzrokovanih pandemijom, skupština je ovaj put održana u nekoliko onlajn sesija tokom prethodne dve sedmice.

Ispred Carinskog direktorata Evropske komisije, o njihovim pomacima u uvođenju novih tehnologija u izvozu i tranzitu (AES i NCTS) izlagali su gđa Kanto Petri, šefica za transevropske sisteme i g. Pol-Erve Tenisen, strateški savetnik DG TAXUD-a.

O napretku u uvođenju tehnologije jednovremenog podnošenja carinske dokumentacije (Single Window) izvestio nas je g. Zahuani Sadaui, šef Sektora za digitalnu carinu DG TAXUD-a.
Od njihovih eksperata smo takođe čuli i o uvođenju novog elektronskog sistema kontrole uvoza (ICS2) koji će u EU postepeno startovati u narednim mesecima i u potpunosti zameniti dosada korišćeni ICS.

Elšped se nalazi na izvoru relevantnih informacija, čime smo konstantno u toku sa aktuelnim evropskim trendovima kako bismo i dalje pravovremeno pratili razvoj novih tehnologija u carinskim sistemima Srbije i Crne Gore.

Izmene u NCTS-u

Od 15. jula primenjuju se manje izmene u NCTS-u.

Najveća novina je uvođenje mogućnosti tranzita između dve tačke u Srbiji uz prolazak kroz drugu zemlju. Ovo se ostvaruje deklaracijom tipa T1 te određivanjem tranzitnih carinarnica (rubrika 51) od kojih je bar jedna u Srbiji, naravno uz prilaganje odgovarajuće garancije za zajednički tranzit.

Izmene akciznih iznosa

Dugo najavljivane izmene u iznosima akciza počele su da važe 1. jula. Novi iznosi su prilagođeni prema stopi inflacije za prethodnu godinu.

Takođe su 2. jula stupile na snagu manje izmene u tarifnom broju 8701, a koje su najavljene još u februaru ove godine.