Izmene u Carinskoj tarifi

Od 1. juna na snazi su brojne izmene u Carinskoj tarifi koje se najviše tiču novih uvoznih kvota za robu iz Turske.

Takođe, tog dana otvorene su dve nove carinske ispostave, dok je sa radom prestala carinska ispostava Aerodrom Niš.

Ove izmene su dostupne korisnicima našeg programskog paketa.