Izmene akciznih iznosa

Dugo najavljivane izmene u iznosima akciza počele su da važe 1. jula. Novi iznosi su prilagođeni prema stopi inflacije za prethodnu godinu.

Takođe su 2. jula stupile na snagu manje izmene u tarifnom broju 8701, a koje su najavljene još u februaru ove godine.