Trgovinski sporazum sa Kinom

Trgovinski sporazum između R. Srbije i NR Kine, koji stupa na snagu 1. jula, podrazumeva carinske olakšice za više hiljada vrsta robe, odnosno za najveći deo tarifnih stavova Carinske tarife.

Propisana dinamika sniženja dažbina varira od trenutnog sniženja na nulu do 15-godišnjeg postepenog snižavanja dažbina do nule. U uvozne dažbine koje se snižavaju spada ne samo carina, već i poljoprivredna dažbina (prelevman), kao i sezonska carina.

Elšped će za svoje korisnike blagovremeno pripremiti sve potrebne izmene u programu, kako bi od prvog dana važenja trgovinskog sporazuma uvozne dažbine za robu sa poreklom iz NR Kine bile pravilno obračunavane u skladu sa definisanom dinamikom sniženja, a roba ispravno deklarisana.